MENU

Es bij meita (2013)

Latviešu tautas dziesma

XXV Vispārējie latviešu dziesmu un XV deju svētki 2013.gada 7. Jūlijā, noslēguma koncertā Mežaparka Lielajā estrādē.